Repeterende patronen
Een cultureel-mentale en politiek-kerkelijke geschiedenis van de stad Kampen

Kampen heeft de naam een calvinistisch bolwerk te zijn. De stad is voor velen het Mekka (of zo men wil: het Rome) der gereformeerden. Tot op de dag van vandaag heeft zij dat orthodox-protestantse stempel behouden. En dan te bedenken dat het 'gereformeerde' volksdeel pas relatief laat de boventoon is gaan voeren in deze lange tijd zo liberale stad. Rond 1918 was de politieke en maatschappelijke machtsovername door de verschillende orthodox-protestantse denominaties echter een feit.

Over de negentiende en twintigste-eeuwse politiek-kerkelijke transformatie van deze bijzondere stad zal het onder meer in deze studie gaan. Het is niet al wat de calvinistische klok slaat, ook zal de invloed in Kampen van andersgelovigen en/of andersdenkenden de revue passeren. De samenstelling van de Kamper bevolking is de afgelopen twee eeuwen namelijk heterogener geweest dan menigeen zou verwachten. Bovendien is het orthodox-protestantse gedachtegoed zelf ook voortdurend aan verandering onderhevig. 

Op deze site zal ik regelmatig verslag doen van de vorderingen van mijn onderzoek.